Frekvenčné meniče v kombinácii s motormi ventilátorov, čerpadiel, dopravníkov, odstrediviek, baliacich strojov a ďalších zariadení v odvetviach potravinárstva, textilného priemyslu, separovania a mnohých iných, vám výrazne ušetria vaše financie. Frekvenčné meniče spúšťajú tieto zariadenia pomalšou rýchlosťou a zároveň eliminujú prudké štarty a prudké zastavenia.

Výhody frekvenčného meniča:

  • prevádzku elektromotora nastaví tak, aby vykonával potrebné množstvo práce pri najúčinnejšej rýchlosti,
  • znižuje mechanické a elektrické napätie,
  • odstraňuje hydraulické namáhanie,
  • predlžuje životnosť elektromotorov, čerpadiel a iných zariadení,
  • znížením rýchlosti elektromotora šetrí elektrickú energiu,
  • zabezpečí efektívnu návratnosť vašich financií.
SETRA & CO s.r.o. Elektroprevodovky. Elektromotory. Frekvenčné meniče

V otázkach frekvenčných meničov sa s dôverou obráťte na SETRA & CO., s.r.o.